Praca społeczna w innym europejskim kraju

Unia Europejska przywiązuje coraz większą wagę do wolontariatu zagranicznego. Państwa członkowskie UE zgodnie uznają, że praca społeczna w innym europejskim kraju służy rozwojowi społecznemu i ekonomicznemu Europy i zwiększeniu mobilności Europejczyków, a  to jeden z ważniejszych celów unijnej polityki młodzieżowej. Wolontariat potrzebuje wsparcia ze strony wszystkich zainteresowanych stron - organizacji pozarządowych, rządów i administracji rządowych, samorządów oraz biznesu. Wolontariat potrzebuje przyjaznej polityki wspierającej jego rozwój i jego infrastrukturę. (na podstawie eurodesk.pl)

Wolontariat w Europie

Ponad 100 milionów Europejczyków bierze aktywny udział w rozmaitych formach wolontariatu, żyje solidarnie i przez swoje zaangażowanie wpływa pozytywnie na swoje społeczności. Sondaż Eurobarometru z 2006 roku pokazuje ze 3 na 10 Europejczyków aktywnie angażuje się w wolontariat, a prawie 80% respondentów uważa, ze jest on ważnym elementem demokratycznego życia w Europie.

Wolontariat w oczach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo wskazało m.in. na takie bariery w rozwoju wolontariatu:
- wśród młodzieży - brak mody na zaangażowanie w wolontariat, niska świadomości, że takie działania wzbogacają nie tylko rozwój osobisty, ale także wyposażają w kompetencje i umiejętności poszukiwane na rynku pracy,
- wśród seniorów - niewielka wiedza o możliwościach angażowania się w wolontariat i wykorzystania zdobytych doświadczeń i umiejętności po okresie aktywności zawodowej. Polecamy Wam dokument Ministerstwa - krajowe obszary priorytetowe nt. wolontariatu MPiPS. Kliknij, aby zobaczyć więcej.

Zachęcamy Was do poszukiwania różnych form wolontariatu- od lokalnego, po międzynarodowy. A może EVS?

Tagi: Młodzież w działaniu, Youth in action, youth, Wolontariat Europejski, EVS, edukacja pozaformalna.

logowanie

 

 

 

Na co przeznaczysz jeden procent swojego podatku w tym roku?!

Jeżeli podoba Ci się nasz portal i chcesz wspierać opisywane tu inicjatywy młodzieżowe przekaż swój 1% podatku na naszą fundację.

Strona finansowana z 1% Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FERSO)