Drukuj

2 MOBILITY WEEK w Politechnice Łódzkiej

W dniach 24-28 października 2011 roku w Politechnice Łódzkiej odbędzie się druga edycja Mobility Week. To cykliczne wydarzenie ma na celu przedstawienie studentom i pracownikom uczelni oferty programu Erasmus i innych form wymiany zagranicznej. Jednym z głównych zagadnień poruszanych w czasie spotkań informacyjnych organizowanych na wszystkich Wydziałach i finałowej Mobility Party będzie wpływ, jaki wywiera program Erasmus na zatrudnienie i rozwój kariery zawodowej. Mobility Week to wspaniała okazja na spotkanie ze studentami zagranicznymi i rozmowę w językach obcych.

Przy okazji "Tygodnia Mobilności" również zapraszamy do spotkania z naszą Fundacją i posłuchania o projekcie Wolontariatu Europejskiego organizowanego w ramach programu "Młodzież w działaniu".

 

26 października zapraszamy do udziału we "Fleshmobie"

27 października zapraszamy do naszego stoiska informacyjnego w godzinach 9.30-14.30

oraz na:

warsztaty „Wolontariat Międzynarodowy Twoją szansą” - Studium Języków Obcych PŁ al. Politechniki 12

Uczestnicy warsztatu „Wolontariat Międzynarodowy Twoją szansą” dowiedzą się jak wybrać właściwy program związany z wolontariatem, jakie istnieją możliwości udziału w wolontariacie zagranicznym, jakie są zasady tego wyjazdu, jakie kompetencje można nabyć dzięki byciu międzynarodowym wolontariuszem. Uczestnicy spotkają się również z wolontariuszami europejskimi działającymi w Łodzi. ZAPISZ SIĘ

28 października zapraszamy do naszego stoiska informacyjnego w godzinach 9.00-14.00.

Chcesz się dowiedzieć jakie inne atrakcje przewiduje politechnika w tym czasie? Kliknij "Więcej".

 

 

 

KALENDARZ WYDARZEŃ UCZELNIANYCH:

24 października godz. 14.00: otwarcie 2 Mobility Week, Galeria Biblio-Art, Biblioteka PŁ
ul. Wólczańska 223 (budynek B22).

Wernisaż prac literackich i fotograficznych laureatów konkursu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Prace ilustrują przeżycia i wspomnienia z pobytu na stypendium w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie.

25 października godz. 11.00: spotkanie informacyjne dla studentów niepełnosprawnych zainteresowanych wyjazdem na stypendium Erasmus, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Żeromskiego 116 (budynek A30)

25 października godz. 19.00: „Koncert z dedykacją – łączy nas muzyka” , sala lustrzana wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ, ul. Piotrkowska 266. W programie hity z wodewilów, operetek, piosenki.

24 – 25 października godz. 10.00 – 16.00:  szkolenie „Jak zrobić karierę w międzynarodowej korporacji? – czyli procedury rekrutacyjne, a efekt globalizacji” – sala konferencyjna, al. Politechniki 3a, 90-924 Łódź. Zapisy prowadzi Biuro Karier PŁ na stronie www.biurokarier.p.lodz.pl

W programie: Jak przygotować się do wejścia na globalny rynek pracy, czego oczekiwać w procedurach rekrutacyjnych w międzynarodowych firmach w Polsce i za granicą. Jak napisać list motywacyjny, życiorys zawodowy, jak wypełnić internetowy formularz aplikacyjny. Szkolenie jest bezpłatne dla studentów i absolwentów PŁ.

Szkolenie dla osób planujących zatrudnienie lub praktyki za granicą lub w międzynarodowych firmach w Polsce. Prowadzone jest w języku angielskim. Każdy uczestnik seminarium po jego ukończeniu będzie miał gotowy, życiorys w języku angielskim.

26 października godz. 11.00 – 14.00: Trening Międzykulturowy – warsztaty z zakresu adaptacji kulturowej – Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36 ZAPISZ SIĘ

 

Uczestnicy treningu nabędą wiedzę z zakresu radzenia sobie z szokiem kulturowym w sytuacji wyjazdu zagranicznego, zapoznają się z wiedzą o międzykulturowości, nabędą informacje o kulturach europejskich, poznają zasady adaptacji kulturowej.

26 października godz. 18.00 – 21.00: Polyglotus Cafe – kawiarenka językowa dla studentów polskich i zagranicznych – Ms Cafe ul. Więckowskiego 36 ZAPISZ SIĘ

To będzie prawdziwa mieszanka kultur i języków. W Ms Cafe spotkają się studenci polscy i zagraniczni studiujący w Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Warunkiem udziału w spotkaniu jest chęć zanurzenia się w obcej kulturze i przestawienie się na rozmowy w języku obcym. Od rozmowy do randki już niedaleko – studenci będą sprawdzać swoje umiejętności językowe w czasie tzw. speed dating. Dla uczestników quiz sprawdzający znajomość kultur innych krajów. Prowadzenie spotkania: Josh Skiold.

27 października: warsztaty „Wolontariat Międzynarodowy Twoją szansą” i „EuroPraca -  zatrudnienie  w Unii” - Studium Języków Obcych PŁ al. Politechniki 12

Uczestnicy warsztatu „Wolontariat Międzynarodowy Twoją szansą” dowiedzą się jak wybrać właściwy program związany z wolontariatem, jakie istnieją możliwości udziału w wolontariacie zagranicznym, jakie są zasady tego wyjazdu, jakie kompetencje można nabyć dzięki byciu międzynarodowym wolontariuszem. Uczestnicy spotkają się również z wolontariuszami europejskimi działającymi w Łodzi. ZAPISZ SIĘ

Uczestnicy warsztatu „EuroPraca -  zatrudnienie  w Unii” dowiedzą się, na co należy zwrócić uwagę przed wyjazdem do pracy, jak się przygotować do wyjazdu i co zrobić, by uniknąć niebezpieczeństw. Uczestnicy nabędą wiedzę o źródłach informacji, sieci, instytucji i programów informujących o pracy w UE. ZAPISZ SIĘ

28 października godz. 8.30-12.30: rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane w językach    obcych przez przedstawicieli Infosys, Ericpol i Austrian Institute of Industrial Biotechnology. Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36

Infosys i Austrian Institute of Industrial Biotechnology przygotowały oferty praktyk (internship), Ericpol ofertę możliwości spędzenia dnia w firmie i zapoznania się z pracą specjalistów na miejscu (work shadowing day). Studenci przesyłają dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na oferty. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

28 października godz. 13.00: panel z przedstawicielami firm „Praktyki za granicą i ich rola w karierze zawodowej” – Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36

W czasie panelu przedstawiciele Infosys, Ericpol i Austrian Institute of Industrial Biotechnology oraz byli stypendyści programu Erasmus  przedstawią charakterystykę pracy w środowisku międzynarodowym i korzyści z tym związane oraz przygotują do rekrutacji na praktyki i do pracy w firmie zagranicznej lub firmie polskiej prowadzącej współpracę zagraniczną.

28 października godz. 18.00: Mobility Party - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36. Targi ofert uczelni partnerskich z udziałem gości zagranicznych, lekcja pokazowa języka fińskiego, degustacja potraw międzynarodowych, międzynarodowe karaoke, pokaz tańców w kręgu.

KALENDARZ SPOTKAŃ WYDZIAŁOWYCH:

Spotkania wydziałowe to prezentacja oferty programu Erasmus, wykłady przedstawicieli uczelni zagranicznych, prezentacje polskich i zagranicznych stypendystów programu Erasmus.
W spotkaniach udział wezmą Prodziekani ds. studenckich, koordynatorzy wyjazdów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus, przedstawiciele Biura Międzynarodowej Wymiany Studenckiej.

25 października

– Wydział Mechaniczny
– Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

26 października

- Wydział Chemiczny
- Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
- Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
– Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

27 października

– Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
– Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
– Wydział Organizacji i Zarządzania

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

→ Konkurs „Mobility Week w zbliżeniu”. Tematem konkursu jest fotoreportaż z wydarzeń odbywających się w trakcie Mobility Week. Nagroda gówna w konkursie - rower XS Strida.
Studenci zgłaszają swoje prace przez erasmus.p.lodz.pl/mw

19 - 28 października: wystawa posterów ilustrujących pobyt na stypendium Erasmus
Studium Języków Obcych PŁ al. Politechniki 12. Prace są zgłaszane przez stypendystów z rocznika 2010/2011 i 2011/2012. Nagroda gówna w konkursie – aparat fotograficzny ufundowany przez Prorektora ds. Studenckich.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czasie Mobility Party.

ORGANIZATOR GŁÓWNY:

→  Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej PŁ

WSPÓŁORGANIZATORZY:

→ Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ
→ Wydziały PŁ

→ Studium Języków Obcych PŁ

→ Stowarzyszenie ESN-EYE

PATRONATY:

→ Prezydent Miasta Łodzi

→ Młodzi w Łodzi

PARTNERZY:

→ Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

→ Galeria Biblio-Art

→ Biuro Karier PŁ
→ Ms Cafe

→ Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
→ Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ

→ Samorząd Studencki CKM PŁ

→ Taniec w Kręgu

 

FIRMY PARTNERSKIE:

→ Ericpol

→ Infosys

→ Austrian Centre of Industrial  Biotechnology

 

SPONSORZY:

→ WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o. – Sponsor Główny roweru XS Strida
→ Pearson Longman

→ Cambridge University Press

PATRONI MEDIALNI:

→ Radio Żak


Wydarzenie sfinansowane z budżetu programu “Uczenie się przez całe życie”