Drukuj

Główne cele programu "Młodzież w Działaniu" to:

Ten Program Komisji Europejskiej skierowany jest do młodzieży w wieku 13-30 lat oraz pracowników młodzieżowych, wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji pozaformalnej. Obecny program pod nazwą "Młodzież w Działaniu" jest przewidziany na lata 2007- 2013. Poprzedni program - Młodzież zakończył się 31 grudnia 2006 roku.

Program w Polsce koordynuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 43. W celu promocji programu przeprowadza ona m.in. darmowe szkolenia pracowników młodzieżowych z zakresu zarządzania projektem i występowania o granty.


Polecamy Wam oficjalną stronę Programu www.mlodziez.org.pl, na której znajdziecie m.in. aktualne informacje o możliwościach proponowanym młodym ludziom oraz organizacjom publicznym i pozarządowym w Europie.