Drukuj

Jak zostać Organizacją Wysyłającą?

(krok po kroku)

Rolę Organizacji Wysyłającej może pełnić każdego rodzaju organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja, itp.), organ władz lokalnych bądź każda inna instytucja prowadząca działalność nie nastawioną na zysk, np. organizacja studencka, samorząd szkolny, dom kultury, klub europejski, etc.

Organizacja Wysyłająca zobowiązana jest:

(etap przygotowań)

(po akceptacji wniosku)

(w trakcie realizacji projektu)

(kontynuacja)

Budżet Organizacji Wysyłającej

Wszystkie koszty udziału wolontariusza w projekcie są pokrywane przez Komisję Europejską za pośrednictwem Narodowych Agencji.

Dofinansowanie jest jednak rozłożone pomiędzy Organizację Wysyłającą i Organizację Goszczącą (a w niektórych przypadkach także pomiędzy Organizację Koordynującą).

Organizacja Wysyłająca może ubiegać się o dofinansowanie następujących wydatków:

W projektach angażujących młodzież defaworyzowaną Organizacja Wysyłająca może liczyć na dodatkowe dofinansowanie:

Wszystkie pozostałe koszty, które nie są uwzględnione w tym budżecie, należą do kosztów własnych Organizacji Wysyłającej.