Drukuj


W niektórych przypadkach pewne obowiązki może wziąć na siebie inna organizacja, zwana Organizacją Koordynującą. Do jej zadań mogą należeć związane z projektem prace administracyjne: opracowanie i złożenie wniosku o fundusze do Narodowej Agencji, podpisanie umowy finansowej z Narodową Agencją, otrzymanie grantu i później rozliczenie się z niego, rekrutacja wolontariuszy, itp.

W tej sytuacji współpracujące organizacje dzielą się budżetem w zależności od wzajemnych ustaleń, czy podziału obowiązków.

Rola Organizacji Koordynującej zależna jest przede wszystkim od tego jak umówią się organizacje, które chcą taka organizację posiadać. W wielu przypadkach Organizacja Koordynująca oprócz złożenia wniosku do Narodowej Agencji zajmuje sie również merytorycznym prowadzeniem i wsparciem projektów. Organizacje Goszczące udostępniają tylko i wyłącznie miejsce pracy dla wolontariusza, natomiast za pozostałe kwestie, tj. zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, itd. odpowiedzialna jest właśnie Organizacja Koordynująca.

Organizacją Koordynującą może zostać tylko i wyłącznie organizacja, która zna bardzo dobrze zasady Wolontariatu Europejskiego, zna również program Młodzież w Działaniu, ma doświadczenie w realizacji projektów EVS.

Organizacja ta wspiera nie tylko organizacje ze swojego kraju w imieniu, których składa projekt, ale również organizacje z innych krajów, które są partnerami w projekcie. Wówczas rola takiej organizacji to nie tylko rozdysponowanie środków wśród polskich organizacji, ale również i wśród zagranicznych partnerów.

Organizacja Koordynująca otrzymuje dodatkowe środki na koordynowanie organizacji i wolontariuszy.

W sytuacji, gdy projekt angażuje tylko jedną Organizację Wysyłającą i jedną Organizację Goszczącą, jednak z nich staje się Organizacją Goszczącą. Wówczas dodatkowe środki na koordynowanie nie przysługują.